De volgende werkzaamheden worden door ons uitgevoerd:

Snoeien van bomen :
Bomen groeien, bijna vanzelf. Ze worden hoger en breder en de natuur geeft elk soort zijn vorm:
bol, grillig, treur of zuilvorm. Maar zo nu en dan is er een kenner nodig die zijn blik over stam en takken laat gaan, die hout, blad en scheutlengte bekijkt. Wij zien welke tak van een plakoksel de zwakste is en beter kan worden gesnoeid.
De kroon van een boom kan worden gedund zodat er licht in de boom komt zodat deze zichzelf van binnenuit kan verjongen.
Het voorkomen van vergroeiingen vermindert het gevaar op breukgevaarlijke takken.

Oude bomen groeien niet meer. Een volwassen boom vormt alleen rondom zijn buitenkant nog nieuwe loten, een dichte laag die geen licht doorlaat. In de binnenkruin vormen zich geen takken meer. Het snoeien dat nu noodzakelijk is heet verjongingssnoei.
Een nieuw aangeplante of jonge boom heeft jeugdsnoei nodig dit zorgt voor een stevig gestel en geeft de meeste kans op een lang gezond leven.
Indien er mechanische - of stormschade is dient er correctie snoei te worden toegepast


Algemene snoeiwerkzaamheden in de tuin.
Het snoeien van de tuin vraagt om een vakman wij kunnen uw tuin snoeien zodat uw tuin er weer jaren tegen kan.
Tevens kunnen wij het snoeiafval terplekke versnipperen dit is misschien her te gebruiken in de tuin( paden, afdekken bodem) of het kan door ons worden afgevoerd.

Bomen planten / verplanten
Het leveren en planten van een bomen van kleine jonge bomen tot zeer grote maten.
maar tevens leveren en planten wij alle gangbare planten voor uw tuin.

Rooien / vellen bomen

Ook als een boom niet kan vallen is het voor ons mogelijk uw boom te verwijderen. Wij doen dit klimmend, en kleden de boom uit. Deze wordt dan in stukken naar beneden gehaald.
voordelen zijn: geen beschadiging aan de ondergrond, gebouwen e.d.,


Kroonverankering

Bij een boom die op jonge leeftijd niet goed begeleidt of door omstandigheden dreigt uit te scheuren kan het noodzakelijk zijn om takken aan elkaar te bevestigen om zo te voorkomen dat deze uitscheurt bij harde wind of storm

Groeiplaatsverbetering

Als de groei van een boom stagneert kan de groeiplaats van de boom worden verbeterd, bij het zogenaamde ploffen brengen wij lucht en of bemesting in de grond. Tevens kan het noodzakelijk zijn om iets aan de waterhuishouding te doen.


Stobbefrezen
Bij het stobbefrezen wordt de stobbe uit de grond gefreesd.

Tuin aanleg en onderhoud
Ook voor het aanleggen van uw droomtuin staat Borren boomverzorging voor een goede prijs en kwaliteit zie tuinaanleg / ontwerp